Artykuł o solwatacji społecznej przyjęty do druku w Studiach Socjologicznych

Home|Aktualności|Artykuł o solwatacji społecznej przyjęty do druku w Studiach Socjologicznych

Miło nam poinformować, że artykuł napisany przez dr Justynę Sarnowską, dr Paulę Pustułkę i Igę Wermińską-Wiśnicką pt. Słabe państwo i solwatacja społeczna w obszarze łączenia pracy z rodzicielstwem został przyjęty i zostanie opublikowany w Studiach Socjologicznych.

Publikacja powstała na podstawie wyników badań fokusowych prowadzonych z rodzicami i pracodawcami w ramach dwóch projektów badawczych “Fokus na 100 lat praw kobiet” oraz “Łączenie rodzicielstwa z pracą z perspektywy rodziców-pracowników oraz pracodawców. Autorki użyły pojęcia solwatacji znanego z chemii, do zaprezentowania procesu powolnego „rozpuszczania się” porządku prawnego związanego z opieką nad dzieckiem w wyniku różnych interakcji społecznych.

Powstałe w ten sposób pojęcie solwatacji społecznej odnosi się do praktyk związanych z godzeniem obowiązków pracownika i rodzica na poziomie makro (państwo), mezo (przedsiębiorstwo) i mikro (rodzina). Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.