Konferencja: Social Boundaries of Work

Home|Aktualności|Konferencja: Social Boundaries of Work

W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Social Boundaries of Work, podczas której Justyna Sarnowska i Dominika Winogrodzka zaprezentowały artykuł: The changing meanings of work among university-educated young adults from a temporal perspective [PL: Zmieniające się znaczenia pracy wśród młodych dorosłych z wykształceniem wyższym w perspektywie temporalnej] opublikowany we współautorstwie Pauli Pustułki na łamach czasopisma Przegląd Socjologiczny.