Dr Agnieszka Kwiatkowska

Home|Zespół|Dr Agnieszka Kwiatkowska

 

Socjolożka / Politolożka, Instytut Nauk Społecznych SWPS

 

EKSPERTYZA TEMATYCZNA:

socjologia polityki, ruchy społeczne, partie polityczne, dyskurs polityczny, zachowania polityczne młodych

 

 

 

   

 

 

PROJEKTY

TRWAJĄCE ZAKOŃCZONE
PARLIN (kierowniczka projektu) Matka360
PROTEST (kierowniczka projektu) GEMTRA
ULTRAGEN (badaczka) CHILDTRAN
Cyberprzemoc