Dr Agnieszka Trąbka

Home|Zespół|Dr Agnieszka Trąbka

Zespół Młodzi w Centrum Lab
Adiunkt Instytut Psychologii Stosowanej UJ
Zastępczyni Dyrektora ds. Dydaktycznych

 

   

 

 

PROJEKTY

CEEYouth