Dr Dominika Blachnicka-Ciacek

Home|Zespół|Dr Dominika Blachnicka-Ciacek

Uniwersytet SWPS: Młodzi w Centrum Lab, imMobility Research Group
Instytut Nauk Społecznych SWPS
Specjalizacje: antropologia migracji, przestrzeń publiczna i różnorodność, społeczne konsekwencje zmiany klimatu

 

   

 

dblachnicka-ciacek@swps.edu.pl

 

PROJEKTY

Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych

CEEYouth