Dr Justyna Sarnowska

Home|Zespół|Dr Justyna Sarnowska

 

Socjolożka

Zastępczyni Kierowniczki ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab

EKSPERTYZA TEMATYCZNA:

studia nad młodymi, wchodzenie w dorosłość, mobilność społeczna, pokolenia, aspiracje edukacyjno-zawodowe, migracje

 

   

 

jsarnowska@swps.edu.pl

 

PROJEKTY

TRWAJĄCE ZAKOŃCZONE
ULTRAGEN (badaczka) Paczki przyjaciół i migracje (badaczka, koordynatorka badań terenowych)
PROTEST (badaczka) EDUPRO (badaczka)
CEEYouth (badaczka) Matka360 (badaczka)
GEMTRA (współpracowniczka) KARIERY 3P (badaczka)
BATORY (badaczka)
Losy absolwentów (badaczka, koordynatorka badań terenowych)