Dr Magdalena Łużniak-Piecha

Home|Zespół|Dr Magdalena Łużniak-Piecha

 

Psycholożka / psychologia zarządzania i psychologia międzykulturowa

EKSPERTYZA TEMATYCZNA:

potencjał, kompetencje, well-being, kultura organizacyjna, organizacje wielokulturowe, patologie organizacyjne, szkolenia, rozwój

 

        

 

 
 

PROJEKTY

TRWAJĄCE ZAKOŃCZONE
ULTRAGEN BATORY