Dr hab. Paula Pustułka

Home|Zespół|Dr hab. Paula Pustułka

 

Socjolożka

Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS
Adiunktka w Instytucie Nauk Społecznych SWPS

EKSPERTYZA TEMATYCZNA:

studia nad rodziną i intymnością, studia nad młodymi, macierzyństwo, pokolenia, mobilność i migracje

 

    

 

ppustulka@swps.edu.pl

 

PROJEKTY

TRWAJĄCE ZAKOŃCZONE
ULTRAGEN (kierowniczka projektu) Paczki przyjaciół i migracje (post-doc)
GEMTRA (kierowniczka projektu) EDUPRO (kierowniczka projektu)
BULTRA (kierowniczka projektu) Matka360 (kierowniczka projektu)
UTOPIE I DYSTROPIE (badaczka) CEEYouth (badaczka)
CHILDTRAN (opiekunka grantu)
PROTEST (badaczka)