O nas

Home|O nas
Młodzi w centrum lab

Poznajmy się

Młodzi w Centrum LAB (Youth Research Center) to ośrodek naukowy wyodrębniony w ramach Uniwersytetu SWPS i prowadzący interdyscyplinarne badania w obszarze studiów nad młodymi. Centrum nie tylko zrzesza naukowczynie i naukowców na różnych etapach karier, ale też aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie aktywizacji młodych ludzi.

 

Znajdź nas na Facebooku!

https://www.facebook.com/groups/MlodziwCentrumLabSWPS/

Dołącz do nas!

youth@swps.edu.pl

Młodzi w Centrum Lab jest jednym z centrów naukowo-badawczych na Uniwersytecie SWPS. Działamy przede wszystkim w obszarze nauk społecznych, w bliskiej współpracy dydaktycznej z Wydziałem Nauk Społecznych oraz Instytutem Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS.

Członkowie Zespołu Młodych w Centrum Lab prowadzą zajęcia ze studentkami i studentami, między innymi na licencjacie z Życia Publicznego, jak i na studiach: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Psychologia, Zarządzanie, Wzornictwo (School of Form), Kulturoznawstwo.

Młodzi w centrum lab

Jak działamy?

Głównym obszarem działalności ośrodka Młodzi w Centrum LAB jest prowadzenie badań pozwalających na poznanie doświadczeń i ścieżek życiowych młodych ludzi. Koncentrujemy się na badaniach młodzieży i młodych dorosłych w różnych grupach wiekowych i w odmiennych sytuacjach. Śledzimy dynamikę biografii kobiet i mężczyzn w zmieniającym się świecie. Interesują nas doświadczenia młodych ludzi w obszarach kluczowych dla tak zwanego procesu “wchodzenia w dorosłość”, to jest w edukacji, na rynku pracy, w zakresie życia rodzinnego i intymności, jak i rodzicielstwa. Przyglądamy się również emocjom, wewnętrznym rozterkom i subiektywnemu rozumieniu przez osoby młode “stawania się dorosłym/ dorosłą”. Centrum bada nie tylko mobilność społeczną w międzypokoleniowej transmisji wartości, aspiracji i norm, ale też mobilność przestrzenną oraz wpływ migracji międzynarodowych na stawanie się dorosłym. Badamy doświadczenia młodych w ujęciu temporalnym i porównawczym, zestawiając doświadczenia kobiet i mężczyzn, migrantów i nie-migrantów, jak i w odniesieniu do innych faz życia (np. dzieciństwa) i różnic międzypokoleniowych.Prowadzenie badań empirycznych to główny, ale nie jedyny obszar działalności Centrum. Wyniki badań i analiz wykorzystujemy w działalności popularyzatorskiej i aktywizacyjnej, mającej na celu tworzenie programów działań i aktywnej polityki adresowanej do młodych (evidence-based youth policy). Celem Młodzi w Centrum LAB jest nie tylko oddanie głosu młodym ludziom jako uczestniczkom i uczestnikom badań społecznych, ale również wprowadzanie ustaleń naukowych do świata młodych ludzi, tak aby pomagać im i ich edukatorom w procesie poznania i rozumienia otaczającego ich świata. Dodatkowym celem Centrum jest nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami, mediami, organizacjami pozarządowymi i think-tankami.

Młodzi w centrum lab

MwC Lab w akcji!