Projekty

Home|Projekty

PARLIN

Projekt, pod kierownictwem dr Agnieszki Kwiatkowskiej, ma na celu analizę procesu instytucjonalizacji partii politycznych w
parlamentach pięciu krajów Europy Środkowej (Polska, Czechy, Litwa, Słowacja i Węgry) za pomocą ilościowych metod analizy danych tekstowych (debaty parlamentarne) i danych liczbowych (głosowania imienne) na innowacyjnej bazie danych, która zostanie utworzona w projekcie.

Zobacz projekt »

Solidarność w koronie

W projekcie ULTRAGEN pokazujemy, że przełomowe okoliczności społeczno-historyczne doprowadzają do rozedrgania procesów osiągania dorosłości, które naznaczone są naprzemiennie występującymi przyspieszeniami i zastojami.

Zobacz projekt »

ULTRAGEN

W projekcie ULTRAGEN pokazujemy, że przełomowe okoliczności społeczno-historyczne doprowadzają do rozedrgania procesów osiągania dorosłości, które naznaczone są naprzemiennie występującymi przyspieszeniami i zastojami.

Zobacz projekt »

PROTEST

Interdyscyplinarna analiza procesu wchodzenia w dorosłość w aspekcie obywatelskim poprzez zbadanie uczestnictwa w protestach organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Zobacz projekt »

Między Utopią a Dystopią

Celem badania, sytuującego się na przecięciu socjologii (pokolenia, modele społeczeństw, transformacja ustrojowa) i literaturoznawstwa (narracje spekulatywne, historia alternatywna, fikcja i postprawda), jest odpowiedź na pytanie, jak na odbiór dystopijnych i utopijnych modeli społeczeństw zapośredniczonych przez kulturę masową – w tym wypadku serial Joshuy Longa „1983” (2018) wyprodukowany przez platformę streamingową Netflix – wpływają różnice pokoleniowe.

Zobacz projekt »

BULTRA

Projekt ma na celu zrozumienie znaczenia retrospektywnego czynnika psychologicznego (tj. szkolna przemoc rówieśnicza w okresie adolescencji i uczestnictwo w niej w charakterze ofiary, sprawcy lub świadka) na późniejsze procesy tranzycyjne związane z wchodzeniem w dorosłość. 

Zobacz projekt »

CHILDTRAN

Ogólnym celem projektu doktorskiego jest zbadanie doświadczeń związanych z przemianami międzynarodowymi w przypadku dzieci migrantów mieszkających w Polsce.

Zobacz projekt »

GEMTRA

Projektu ma na celu zbadanie doświadczeń związanych z zostaniem matką w Polsce, zarówno współcześnie jak i we wcześniejszych momentach społeczno-historycznych ostatniego półwiecza.

Zobacz projekt »

CEEYouth

Międzynarodowy projekt, który ma na celu zidentyfikowanie trajektorii biograficznych młodych migrantów (19-34 lat) z państw tzw. „nowej Unii” w Wielkiej Brytanii oraz ich (planowanych oraz rzeczywistych) powrotów do krajów pochodzenia – Polski i Litwy.

Zobacz projekt »