Mgr Iga Wermińska-Wiśnicka

Home|Zespół|Mgr Iga Wermińska-Wiśnicka

 

Ekonomistka

Stypendystka w projekcie CEEYouth
Kolegium Gospodarki Światowej SGH

EKSPERTYZA TEMATYCZNA:

mobilność i migracje, rynek pracy, polityka migracyjna, badania mixed-methods

 

     

 

 

 

 

PROJEKTY

CEEYouth