Mgr Sylwia Barakeh

Home|Zespół|Mgr Sylwia Barakeh

 

Psycholożka/Socjolożka

EKSPERTYZA TEMATYCZNA:

teoria autodeterminacji (self-detetermination theory), wschodząca dorosłość (emerging adulthood), zaburzenia osobowości

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY

TRWAJĄCE ZAKOŃCZONE
Paczki przyjaciół i migracje (praktykantka)
Polki wchodzące w dorosłość (badaczka)
KLIMAT (asystentka badawcza)
Matka360 (badaczka)
KARIERY 3P (kierowniczka projektu)
BATORY (badaczka)