Młodzi i kariera: od decyzji po ich konsekwencje. Projekt KARIERY-3P

Home|Aktualności|Młodzi i kariera: od decyzji po ich konsekwencje. Projekt KARIERY-3P

Młodzi muzycy, młodzi programiści, młodzi terapeuci… skąd się wzięli? Czy wybrali swój zawód, czy to zawód wybrał ich? Czy świadomie budowali swoją karierę, czy może „przydarzyła się im”? Jak dziś czują się z podjętym wyborem: trwają, spełniają się, kwitną, kwestionują, żałują… nadal planują?

Te i inne zagadnienia eksploruje zespół MwC w ramach projektu kierowanego przez mgr Sylwię Barakeh (wśród badaczek także dr Justyna Sarnowska i mgr Dominika Winogrodzka).

Projekt KARIERY-3P ma na celu analizę ścieżek dochodzenia do oczekiwanego etapu kariery od momentu eksploracji i planowania decyzji zawodowej po doświadczenie pracy w zaplanowanym jej kształcie u młodych przedstawicieli wybranych profesji. Profesjonalni muzycy klasyczni, pracownicy branży IT oraz psychologowie i terapeuci podczas dwuetapowego badania odpowiadają na pytania dotyczące swojego zadowolenia z pracy, potrzeb, doświadczeń i opinii o środowisku. Przede wszystkim jednak opisują własne historie i drogi zawodowe, które stanowią punkt wyjścia do rozważań na temat współczesnych sposobów planowania kariery, motywacji i radzenia sobie z konsekwencjami podjętych decyzji.

W projekcie konfrontujemy zjawisko bezdecyzyjności kariery, typowe dla wschodzącej dorosłości, z realiami pracy w konkretnych środowiskach zawodowych. Podejmujemy próbę opisania nieuniwersalnych, lecz możliwie typowych dla pewnych grup, dróg dochodzenia do docelowej kariery. Ustalamy jak, od etapu chaosu decyzyjnego, młodzi ludzie wpływają na przebieg własnego życia zawodowego, by dążyć do znalezienia takiej pracy, która w jak największym stopniu spełni ich oczekiwania.

Realizowane badanie jest częścią kilkuetapowego projektu poświęconego interdyscyplinarnemu spojrzeniu na obszar planowania i osiągania zamierzonej kariery przez młodych. Mamy nadzieję nie tylko zasilić wiedzę w dziedzinie nauk społecznych dotyczącą podejmowania wyborów i satysfakcji zawodowej, ale i przysłużyć się obszarowi doradztwa zawodowego proponując praktyczne rekomendacje.