Mrg Marta Buler

Home|Zespół|Mrg Marta Buler

 

Zespół Młodzi w Centrum Lab
Specjalizacja: Socjolożka, Family and Migration Studies

 

   

 

mbuler@swps.edu.pl

 

PROJEKTY

GEMTRA

Paczki przyjaciół i migracje

Matka360

EDUPro