Raport z projektu BULTRA już dostępny!

Home|Aktualności|Raport z projektu BULTRA już dostępny!

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem prezentującym wyniki badania prowadzonego w ramach projektu BULTRA. Szkolna przemoc rówieśnicza a wchodzenie w dorosłość: rekonstrukcja i ewaluacja znaczenia doświadczeń bullyingu w procesach tranzycji realizowanego w Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS.

 

Projekt miał na celu zrozumienie wpływu doświadczeń szkolnej przemocy rówieśniczej w okresie adolescencji na wchodzenie w dorosłość w obszarze edukacji, rynku pracy, życia osobistego/rodzinnego, decyzji mobilnościowych oraz szeroko rozumianego dobrostanu młodych ludzi.

“Wyniki badania jednoznacznie pokazują, że stosunkowo bliskie sąsiedztwo czy też temporalne następstwo po sobie adolescencji i wczesnej dorosłości sprawia, że wydarzenia z tego pierwszego okresu bardzo mocno wpływają na procesy w fazie kolejnej. W biografiach badanych bullying – narracyjnie formułowany zarówno wprost jak i pośrednio – ma szereg konsekwencji dla tzw. markerów wchodzenia w dorosłość. Projekt BULTRA pokazuje jednak, że negatywne doświadczenia przemocy rówieśniczej nie mają uniwersalnych ani jednoznacznych konsekwencji. Przykre doświadczenia w adolescencji inaczej wpływają na poszczególne sfery życia – edukacyjno-zawodową, zdrowotną, relacyjną – wśród różnych badanych. Można jednak wskazać, że część badanych, którzy doświadczyli przemocy rówieśniczej, mierzy się we wczesnej dorosłości z syndromem post-bullyingowym.”

 

RAPORT do pobrania >>> TUTAJ

 

 

Zachęcamy do lektury!