Rozpoczynamy projekt MATKA 360

Home|Aktualności|Rozpoczynamy projekt MATKA 360

Zespół MwC rozszerza działania badawcze dotyczące tranzycji do macierzyństwa poprzez projekt Matka 360 stopni – droga do macierzyństwa we współczesnej Polsce z perspektywy ekspertek i ekspertów, w ramach którego przeprowadzone zostaną rozmowy badawcze z ekspertami, zawodami wspierającymi proces ciąży i rodzicielstwa oraz blogerami parentingowymi.

Projekt Matka 360 jest projektem wspierającym przedsięwzięcie badawcze GEMTRA. Celem projektu jest diagnoza zjawiska macierzyństwa intensywnego, przyjrzenie się zawodom przyszłości (teraźniejszości?) związanymi z usługami wsparcia społecznego (s)tworzonymi dzięki rozwojowi Internetu w pokoleniu Y i Z oraz wpływ pandemii na zmiany dotyczące podejściom do macierzyństwa.

Macierzyństwo profesjonalizuje się, w związku z czym wymaga stałej interwencji różnego typu ekspertów reprezentujących różne obszary ważne na etapie tranzycji do rodzicielstwa. Po pierwsze, przy szczególnym stopniu zmedykalizowania ciąży oraz prywatyzacji opieki medycznej w Polsce, kobiety decydujące się na macierzyństwo przypisują istotną rolę lekarzom ginekologom oraz położnym.

Wiedza o macierzyństwie w coraz mniejszym stopniu pochodzi zatem z transmisji międzypokoleniowej czy socjalizacyjnej, a częściej opiera się na przekazie personelu medycznego oraz – co ważniejsze – z ekspertyzy oferowanej przez młodych ekspertów (zob. też Gee, Levine 2009), których kwalifikacje niekoniecznie formalnie dotyczą wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie ciąży i porodu.

Badanie jest prowadzone z wykorzystaniem narzędzi internetowych, m.in. Hangout, Skype, Zoom, Teamlink i inne. Z jednej strony jest to odpowiedź na sytuację epidemiologiczną, z drugiej, pozwoli na dotarcie do ekspertów świadczących usługi w różnych regionach kraju