Rusza projekt „Postrzeganie zjawiska prześladowania rówieśniczego przez rodziców/opiekunów dzieci” – zapraszamy do udziału!

Home|Aktualności|Rusza projekt „Postrzeganie zjawiska prześladowania rówieśniczego przez rodziców/opiekunów dzieci” – zapraszamy do udziału!

Zespół badawczy pod kierownictwem dr Małgorzaty Wójcik rozpoczyna badanie nt. „Postrzegania zjawiska prześladowania rówieśniczego przez rodziców/opiekunów dzieci”

Zapraszamy rodziców/opiekunów dzieci, które na dowolnym etapie edukacji doświadczyły problemów w relacjach w szkolnej grupie rówieśniczej (np. bicia, szarpania, obgadywania, dokuczania, wykluczania z grupy, krzywdzenia za pomocą telefonu/internetu/mediów społecznościowych) do udziału w badaniu polegającym na indywidualnej rozmowie. Zostanie ona przeprowadzona online lub – zależnie od warunków pandemicznych/preferencji uczestników – na żywo. Będzie anonimowa  i poufna. Będzie trwała około półtorej godziny. Zebrane informacje będą użyte tylko w celach naukowych.

 

Chcielibyśmy w szczególności poznać doświadczenia oraz opinię rodziców/opiekunów, aby usprawnić szkolne programy antyprzemocowe.

Jeżeli Twoje dziecko/dziecko pozostające pod Twoją opieką doświadczyło tego typu agresji w szkole PROSIMY KLIKNIJ NA LINK I WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ