Siedem seminariów i trzy wystąpienia – MwC Lab w Fundacji Batorego

Home|Aktualności|Siedem seminariów i trzy wystąpienia – MwC Lab w Fundacji Batorego

8 lipca odbyło się siódme i ostatnie w tym roku akademickim seminarium w cyklu spotkań zainicjowanych przez Michała Boniego w ramach Obserwatorium Młodych Fundacji Batorego. Przez kilka miesięcy debatowaliśmy o kluczowych aspektach życia młodzieży i młodych dorosłych w Polsce takich, jak: styl życia, relacje rówieśnicze, szkoła, płeć i seksualność, psychika, migracje, wchodzenie w dorosłość, zmiany klimatyczne, tożsamość. Spotkania zbierały w jednym miejscu, a od marca 2020, w jednej przestrzeni wirtualnej, badaczy i badaczki, społeczników i społeczniczki, publicystów i publicystki i szerokie audytorium osób, dla których młodzież i młodzi dorośli są ważną zbiorowością społeczną w Polsce.

Przedstawiciele i przedstawicielki Młodych w Centrum Lab, nie tylko uczestniczyli i uczestniczyły w każdym spotkaniu, zabierając głos w dyskusji, ale także wygłosiliśmy trzy prezentacje, dzieląc się naszą ekspertyzą i wynikami badań.

13 maja, Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka opowiedziała o psychicznych uwarunkowań wchodzenia w dorosłość;

10 czerwca, Dr Paula Pustułka, Dr Justyna Sarnowska i Mgr Marta Buler opowiedziały o wyprowadzkach z domu rodzinnego, mobilności przestrzennej i zakładaniu rodziny w kontekście wchodzenia w dorosłość na podstawie wyników badań z projektów Paczki przyjaciół & migracje i GEMTRA;

8 lipca, Dr Dominika Blachnicka-Ciacek podzieliła się wynikami z badania nad tożsamością młodych ludzi w obliczu katastrofy klimatycznej.