Dynamics of Youth Initative – nawiązanie współpracy

Młodzi w Centrum Lab spotkało się z Dynamics of Youth Initative, University of Utrecht, interdyscyplinarną jednostką zblizoną do MwC Lab w celu nawiązania współpracy międzynarodowej.

Więcej o Dynamics of Youth Initiative, University of Utrecht:

http://www.uu.nl/en/research/dynamics-of-youth/about-dynamics-of-youth

Leave a reply

Your email address will not be published.