ZAPOWIEDŹ: Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce?

Już niedługo udostępnimy raport pt: Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce? będący podsumowaniem wyników badania eksploracyjnego: Losy zawodowe absolwentów WNHiS (Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych) Uniwersytetu SWPS: wartość dyplomu oraz łączenie edukacji z pracą, który zrealizowaliśmy pod kierunkiem prof. Izabeli Grabowskiej na przełomie 2015 i 2016 roku. Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowaniu ze środków na badania statutowe Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. Badanie dotyczyło tego, jak socjologowie i kulturoznawcy z dyplomem SWPS wchodzili na rynek pracy oraz jak postrzegają swój dyplom  i wszystkie doświadczenia, które pojawiły się w tamtym czasie z perspektywy kilku lat.

Badanie zrealizowaliśmy na próbie jakościowej 41 absolwentów za pomocą pogłębionego wywiadu ustrukturyzowanego. Wyniki zaprezentujemy podczas konferencji: Pokolenie młodych dorosłych łączących edukację z pracą, która odbędzie się 6 czerwca w Uniwersytecie SWPS.

KONKURS DLA PRACUJĄCO-STUDIUJĄCYCH!!! ZRÓB ZJĘCIE, KTÓRE KOJARZY CI SIĘ Z PRACO-STUDIAMI!

 

Leave a reply

Your email address will not be published.