Kiedy i jak dorosnąć? Psychospołeczne uwarunkowania późnego wchodzenia w dorosłość

Zapraszamy na seminarium Instytutu Nauk Społecznych we współpracy z Młodymi w Centrum Lab, pt.: „Kiedy i jak dorosnąć? Psychospołeczne uwarunkowania późnego wchodzenia w dorosłość”.

KIEDY: 27 lutego (poniedziałek), godzina 15:00

GDZIE: Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa, sala konferencyjna na II piętrze

Dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka zaprezentuje wyniki swojego pilotażowego badania, o tym, jak to jest być dorosłym w dzisieszej rzeczywistości społecznej w Polsce i co to oznacza dla młodych ludzi.

dorota

„Obecnie zauważa się coraz późniejsze osiąganie przez młodych ludzi tak zwanych społecznych wskaźników dorosłości. Wyprowadzka z domu rodzinnego, wchodzenie w związek małżeński, prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, pierwsza praca, ukończenie edukacji czy urodzenie dziecka ma miejsce w coraz starszym wieku. Wskaźniki te w literaturze przedmiotu nazywane są „Wielką Piątką”, (z j. ang. „Big Five” – Settersten, 2011). Należy jednak zauważyć, że „tradycyjne” definiowanie dorosłości poprzez wchodzenie w role społeczne, może różnić się od tego, w jaki sposób młodzi dziś postrzegają i w konsekwencji, definiują dorosłość.” (ze wstępu do referatu).

Autorka referatu postawiła sobie pytania badawcze:

  1. W jaki sposób młodzi ludzie postrzegają dorosłość, co ten termin oznacza dla nich? Czy obiektywne markery („Big Five”), tj. wyprowadzka z domu, założenie własnego gospodarstwa domowego itd. są postrzegane przez młodych dorosłych jako istotne kryteria dorosłości?
  2. W jaki sposób młodzi osiągają dorosłość? Czy postrzegają siebie jako osoby dorosłe?
  3. Jakie trudności napotykają na swojej drodze do dorosłości?

Badanie zrealizowano w ramach tzw. „mix-method” przy zastosowaniu zarówno jakościowego, jak i ilościowego kompetentu badania. Zebranych ponad 3300 odpowiedzi na internetową ankietę dopełnia 20 wywiadów pogłębionych z młodymi w wieku 18-29 lat.

ZAPRASZAMY

Leave a reply

Your email address will not be published.