Pożegnanie dra Marka Cieleckiego

Z żalem informujemy o śmierci jednego z naszych współpracowników i sympatyków, dra Marka Cieleckiego. Dr Marek Cielecki był pracownikiem naukowo-dydaktycznym na warsawskim Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Zajmował się między innymi badaniem postaw wobec innych i zachowaniami politycznymi reprezentantów różnych generacji. W ubiegłym roku prezentował wyniki przeprowadzonych badań nad uprzedzeniami młodych ludzi w stosunku do imigrantów.

Leave a reply

Your email address will not be published.