Profesor Russell King w Uniwersytecie SWPS

Było nam niezmiernie miło gościć profesora Russella Kinga z Uniwersytetu w Sussex, który 16 marca 2018r. wygłosił wykład zatytułowany Brexit and Mobility: Between Connection, Disruption and Affect.

Wykład był współorganizowany przez Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Uniwersytetu SWPS oraz Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jest częścią cyklu wykładów: Wyzwania Humanistyki XXI w.

Prof. Russell King

Profesor Russell King – wykładowca na wydziale geografii Uniwersytetu Sussex. Członek Centre for Innovation and Research in Childhood and Youth [Centrum Innowacji i Badań nad Okresem Dzieciństwa i Młodości]. Specjalizuje się w badaniach nad migracją. Przed objęciem obecnego stanowiska pracował w Trinity College w Dublinie i Uniwersytecie Leicester. Prowadził gościnne wykłady na Uniwersytecie Maltańskim, Uniwersytecie Ben-Guriona, Uniwersytecie Triesteńskim oraz Cornell University. W 2013 piastował stanowisko Willy Brandt Guest Professor w dziedzinie studiów migracyjnych na Uniwersytecie w Malmö, gdzie nadal kontynuuje pracę jako profesor wizytujący. W 1986 został nagrodzony medalem im. Edwarda Heatha za osiągnięcia w dziedzinie geografii Europy i obszaru śródziemnomorskiego, przyznawanym przez Królewskie Towarzystwo Geograficzne. Jest członkiem honorowym Società Geografica Italiana.

Film z wykładu: https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=-TadaRx2ZTA

Leave a reply

Your email address will not be published.