Wyróżnienie za rozprawę doktorską w konkursie im. Joanny Matejko dla Justyny Sarnowskiej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Koordynator Młodzi w Centrum Lab, dr Justyna Sarnowska została wyróżniona w I edycji konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory za rozprawę doktorską: pt. Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy. Gratulujemy także pozostałym laureatkom konkursu: dr Joannie Kulpińskiej – laureatce nagrody głównej za rozprawę doktorską, mgr Gabrieli Gałeckiej – zdobywczyni nagrody głównej za pracę magisterską oraz wyróżnionym: dr Zofii Trębacz za rozprawę doktorską oraz mgr Marcie Kluszczyńskiej za pracę magisterską.

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami pod patronatem Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.

dr Justyna Sarnowska, prof. Marek Okólski

dr Justyna Sarnowska

Leave a reply

Your email address will not be published.