Osoby współpracujące z Gumtree w projekcie: „Start do kariery”

prof. Izabela Grabowska – Ekspert/ konsultacja merytoryczna i metodologiczna

Justyna Sarnowska – Ekspert

Izabela Mleczko – doradztwo zawodowe/ realizacja badań

Praca po zawodówce. Dobrze mieć fach w ręku? – audycja radiowa