Zespół projektu:

Dominika Blachnicka-Ciacek – kierowniczka projektu
Sylwia Barakeh – asystentka badawcza
Michalina Musielak – współautorka koncepcji wizualnej projektu
Urszula Łozińska – projektantka części graficznej