wojcik

 

dr Małgorzata Wójcik

 

http://www.centrumprasowe.swps.pl/eksperci/45-psychologia/3140-dr-malgorzata-wojcik

 

 

 

 

Absolwentka wydziału filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, w 2009 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W swojej pracy badawczej zajmowała się badaniem możliwości zmian negatywnych stereotypów etnicznych oraz uprzedzeń, a także zagadnieniem zmiany postawy wobec członków grup obcych. Obecnie zajmuję się tematyką zapobiegania przemocy szkolnej, psychologią społeczności oraz Participatory Action Research. We wrześniu 2013 rozpoczęła realizację projektu Interwencja Edukacyjna Bliżej finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Innowacji Społecznych. W Marcu 2015 rozpoczęła realizację projektu INKLA finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Obszary tematyczne w Centrum:

  • Młodzi w społecznościach lokalnych
  • Kompetencje społeczne młodych
  • Qualitative Longitudinal Research (Panel Jakościowy)
  • Research action
  • Walking interviews

Wybrane publikacje: Profil w Bazie Wiedzy

Członkostwo w stowarzyszeniach/organizacjach:

Internationa Bullying Prevention Association

Udział w projektach badawczych:

Interwencja Edukacyjna Bliżej. Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie interwencji edukacyjnej dla pierwszej klasy gimnazjum, która pomoże uczniom w stworzeniu zgranych zespołów klasowych i tym samym wyeliminuje część zachowań wykluczających.

Projekt INKLA kierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Głównym założeniem jest promowanie nauk społecznych poprzez aktywne uczestnictwo młodzieży w terenowych badaniach partycypacyjnych w społecznościach szkolnych oraz szeroką prezentację badań i ich wyników podczas spotkań, konferencji oraz na blogu, stronie projektu i w mediach społecznościowych.

Korba – Zakręc Śląskiem

Aktywność w mediach powiązana tematycznie z młodymi:

Wiadomości naukowe – http://vod.tvp.pl/audycje/wiedza/wiadomosci-naukowe/wideo/odc-23/19029711

http://zwierciadlo.pl/2015/magazyn-zwierciadlo/wychowanie-przeciw-wykluczeniu

https://www.youtube.com/watch?v=-_d-b1vXiUE

Inne aktywności powiązane tematycznie z młodymi:

Korba – Zakręć Śląskiem – udział w badaniach młodych liderów młodzieżowych

Własny projekt badawczy-społeczny: Warsztaty inteligencji społecznej w gimnazjum z problemami w Sosnowcu.