cypryanska

dr Marzena Cypryańska

http://www.centrumprasowe.swps.pl/eksperci/45-psychologia/3159-dr-marzena-cypryanska-nezlek

 

 

 

 

 

Ukończyła Wydział Psychologii, UW. Pracę doktorską obroniła w Instytucie Psychologii PAN. Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Metodologii Badań Psychologicznych Uniwersytetu SWPS. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi między innymi zajęcia z metodologii i statystyki, prace empiryczne, seminaria z psychologii społecznej oraz psychologii poznania społecznego. Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze psychologii społecznej i psychologii poznania społecznego. Od kilku lat realizuje badania dotyczące porównań społecznych, dehumanizacji i wpływu perspektywy czasowej na regulację emocji i dobrostan psychiczny, na przestrzeni życia, od wieku dziecięcego do późnej starości.

Obszary tematyczne w Centrum: Dobrostan i kompetencje społeczne młodych (Kompetencje społeczne młodych,Uwarunkowania dobrostanu młodych, Równowaga między pracą i czasem wolnym)

Wybrane publikacje: Profil w Bazie Wiedzy

Członkostwo w stowarzyszeniach/organizacjach:

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

Association for Psychological Science

Udział w projektach badawczych:

2015Analiza interakcji dzieci z eksponatami w przestrzeni Centrum Nauki Kopernik” Projekt badawczy realizowany w ramach współpracy Uniwersytetu SWPS i Centrum Nauki Kopernik. Rola w projekcie: wykonawca.

2014-2017 “Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności”. Nr grantu: 2013/11/B/HS6/01135, przyznany przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. Anna Zalewska. Rola w projekcie: Wykonawca.

2013-2016 “Rola perspektywy czasowej w percepcji jakości życia oraz koncentracji na celach krótko i długoterminowych, w różnych grupach wiekowych na przestrzeni życia.” Diamentowy Grant dla Adriana Morawiaka. Nr grantu: 0209/DIA/2013/42, przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rola w projekcie: opiekun naukowy.

Aktywność ekspercka: Porównania społeczne

Inne aktywności powiązane tematycznie z młodymi:

Marzec 2012 – Grudzień 2014 „Teatr w Klasie. Cykl spotkań teatralnych”– projekt realizowany przez Teatr Powszechny w Warszawie, przy współpracy z Uniwersytetem SWPS. Rola w projekcie: współtwórca (wspólnie z Małgorzatą Wawrzyniak i Konradem Majem) warsztatów edukacyjno-rozwojowych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz koordynacja (wspólnie z Małgorzatą Wawrzyniak) i prowadzenie warsztatów.