Międzynarodowe sympozjum: Researching young lives

Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów.

Projekt dotyczy inicjacji zawodowych młodych Polaków w wieku od 19 do 30 lat na rodzimym i zagranicznym rynku pracy. Wejście na rynek pracy jest jednym z kluczowych markerów przejścia w dorosłość. Marker oznacza podkreślenie wagi tego procesu w życiu młodego człowieka.

Kogo szukamy – Informacja dla uczestników badania

Cele projektu: (1) Określenie roli miejsca zamieszkania (lokalności) w podejmowaniu pierwszej pracy w Polsce i zagranicą zarówno przez młode kobiety, jak i młodych mężczyzn; (2) Zbadanie roli rodziców i krewnych w przejściach z edukacji na rynek pracy; (3) Określenie znaczenia ‘paczki’ (grupy bliskich przyjaciół i znajomych) w przejściach z edukacji na polski i zagraniczny rynek pracy młodych kobiet i młodych mężczyzn; (4) Zbadanie roli komunikatorów, portali społecznościowych, blogów i portali zawodowych oraz kontaktów tam utrzymywanych w podejmowaniu pierwszych prac w Polsce i zagranicą; (5) Zbadanie, co młode osoby wykorzystują na rynku pracy, z tego, co się nauczyły w czasie edukacji, oraz jak wykorzystują w Polsce, po powrocie doświadczenia zdobyte zagranicą.

Co już wiemy: Wejście na rynek pracy nie jest jednorazowym wydarzeniem w życiu młodego człowieka. To jest faza życia, składająca się często z kilku różnych prac. Może trwać kilka lat. To czas, który pozwala młodemu człowiekowi podjąć decyzję, co chciałby dalej w życiu robić. Po akcesji Polski do UE w maju 2004 r. prawie co trzeci młody człowiek z małych miast i wsi zdecydował się na podjęcie pierwszej pracy zagranicą. Jako główny powód wyjazdów młodzi podawali kwestie finansowe, ale pogłębione badania pokazały, że chodzi także o: zdecydowane wyjście z domu rodziców, odważenie się, że można coś zrobić całkowicie samodzielnie, ‘wzięcie życia we własne ręce’, ‘uwierzenie w siebie’. To także wyjazdy po styl życia, powiązane z życiem w wielokulturowych metropoliach. To także ucieczka przed ‘wepchnięciem’ w społecznie utarte schematy: szkoła-praca-malżeństwo-dziecko-kredyt.

Metodologia: Podstawą badania będą potocznie tzw. paczki, czyli grupy bliskich przyjaciół i znajomych w wybranych lokalizacjach (ze szczególnym uwzględnieniem małych miast). Młode osoby- członkowie ‘paczek’ będą monitorowane pod względem miejsca pobytu (Polska, zagranica) w toku trwania całego projektu badawczego. Projekt ma na celu dobranie 10 ‘paczek’ w trzech zróżnicowanych lokalizacjach w Polsce i przyglądanie się tym grupom przez trzy lata (panel). Projekt zakłada rozmowy z tymi samymi osobami co 12 miesięcy, aby zobaczyć, co się zdarzyło w ich życiu, jak patrzą na różne sprawy, jak się zachowują na rynku pracy. W sumie w projekcie będzie zrealizowanych około 320 wywiadów pogłębionych z młodymi osobami. Projekt zakłada również analizę mediów społecznościowych, głównie Facebooka, blogów oraz portali zawodowych pod kątem podejmowania pierwszej pracy przez młode osoby. W projekcie będzie także zrealizowana tzw. społeczna fotografia kontekstu, czyli miejsca zamieszkania (pochodzenia) młodych osób, w której zostaną uchwyceni także rodzice, nauczyciele, doradcy zawodowi z urzędów pracy i szkół, właściciele klubów, w których młodzi spędzają wolny czas.

metodologia SONATA

Co projekt oferuje: Pomiędzy falami badania, projekt oferuje młodym osobom zaangażowanym w ‘rozmowy w toku’, czyli w wywiady panelowe, darmową możliwość skorzystania z realnego lub wirtualnego coachingu i doradztwa zawodowego w Uniwersytecie SWPS. Projekt daje również możliwość nawiązania współpracy z Centrum Aktywizacyjno-Badawczym. Młodzi w Centrum w Uniwersytecie SWPS i zaangażowanie się w bieżącą aktywność Centrum, np. w Doradcze Rady Młodych, które mają wspierać badania naukowe.

Oryginalność projektu: Projekt odnosi się do wyjątkowego etapu w życiu każdego młodego człowieka- wejścia na rynek pracy. Temu procesowi badacze będą się przyglądać oczami tzw. ‘paczki’, czyli grupy bliskich przyjaciół i znajomych, w której będą się znajdowały zarówno osoby, które wyjechały do pracy zagranicę, do innego miasta lub zostały w miejscach, z których pochodzą.

Czas trwania projektu: 2016 – 2020

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki