Przejścia

Opiekun: dr hab. Izabela Grabowska, profesor Uniwersytetu SWPS

 

Ogólny opis obszaru tematycznego

 

Przejście z edukacji na rynek pracy (tranzycja) jest przedmiotem zainteresowania badań nad młodzieżą od wielu dekad. Jest koncepcją kluczem w studiach nad młodymi (Neumark 2007). Problematyka ta była głównie rozwijana w zakresie badań nad absolwentami różnego typu szkół oraz młodzieżą podejmującą wczesną aktywność zawodową, także w sytuacjach przedwczesnego przerywania edukacji szkolnej (school drop out). Przejścia z edukacji do aktywności zawodowej nie są jednorazowym aktem, ale fazą, stadium w drodze zawodowej, które wiąże się z sekwencją przejść, z poszukiwaniem swojego miejsca na rynku pracy (Brzinsky-Fay 2007) oraz własnej tożsamości. Tranzycje mają charakter fragmentaryczny, rozczłonkowany, wymagają czasu i wysiłku. Oznacza to, że wejście na rynek pracy powinno być traktowane jako faza życia, stadium życiowe, a nie jako jednorazowe wydarzenie (Hillmert 2002).

 

Szczegółowe zagadnienia

 

 • Przejścia z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy (tranzycje)
 • Markery wchodzenia w dorosłość
 • Transfer wiedzy, umiejętności i kompetencji z edukacji na rynek pracy i pomiędzy miejscami pracy
 • Rola grup odniesienia w przejściach z edukacji na rynek pracy
 • Rola nowych mediów w przejściach z edukacji na rynek pracy
 • Rola domu rodzinnego w przejściach z edukacji na rynek pracy
 • Rola lokalności w tranzycjach w dorosłość
 • Monitoring losów absolwentów, wartość dyplomu
 • Łączenie edukacji z pracą

 

Cele obszaru

 

 • Badanie mechanizmów i modeli przejść (tranzycji) młodych z edukacji na polski i zagraniczny rynek pracy
 • Dogłębne poznanie katalogu markerów wchodzenia w dorosłość
 • Zbadanie roli lokalności, domu rodzinnego, grupy odniesienia, nowych mediów w przejściach z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy
 • Poznanie strategii łączenia edukacji z pracą przez młode osoby
 • Oszacowanie wartości ‘świeżego’ dyplomu na współczesnym rynku pracy

 

Współpracownicy w obszarze: dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. Uniwersytetu SWPS, Justyna Sarnowska, Lidia Głowacka, Agata Jastrzębowska

Rada Doradcza Młodych: zapraszamy do współpracy!

Realizowane projekty:

 

Projekt 1:  Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS: wartość dyplomu i łączenie edukacji z pracą

 

Czas realizacji: wrzesień 2015- marzec 2016

Metodologia projektu: eksploracyjne badanie jakościowe z absolwentami socjologii i kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS

Źródło finansowania: BST Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS

Najbliższe wydarzenia w projekcie: marzec 2016 (TBC)- seminarium dyskusyjne z udziałem absolwentów prezentujące wyniki projektu.

 

Projekt 2: Gumtree ‘Start do kariery’

Obecna edycja: ‘Młodzi fachowcy’

 

Czas realizacji: maj 2014-listopad 2015

Współpraca doradcza

 

Linki:

http://startdokariery.pl/

http://startdokariery.pl/raport-aktywni-mlodzi-fachowcy-na-rynku-pracy/

RAPORT: http://startdokariery.pl/wp-content/uploads/2015/03/Raport-Aktywni-M%C5%82odzi-fachowcy-na-rynku-pracy-2015.pdf

 

Najbliższe wydarzenia w projekcie: Konferencja z nauczycielami, 6 listopada 2015, 9.00-13.00, Hotel Mercure Warszawa Centrum

 

Użyteczne linki do obszaru tematycznego:

 

Journal of Youth Studies http://www.tandfonline.com/toc/cjys20/current

EURES http://www.eures.praca.gov.pl/

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia http://psz.praca.gov.pl/

Zielona Linia Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia http://zielonalinia.gov.pl/

UNESCO Youth Programme http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/

International Labour Organisation (ILO) Youth Employment Programme http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/WCMS_192889/lang–en/index.htm

Komisja Europejska, Youth. Supporting youth actions in Europe http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

European Youth Portal, https://europa.eu/youth/EU_en

Horizon 2020 Project YMobility Youth mobility: Maximising opportunities for individuals, labour markets and regions in Europe, http://www.ymobility.eu/